ROWEROWY BYTOM

Masa krytyczna

Masa Krytyczna – nieformalny ruch społeczny, polegający na organizowaniu spotkań maksymalnie licznej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto. Spotkania te odbywają się pod hasłem „My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem”[1] i mają na celu zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na zwykle ignorowanych rowerzystów[2].

Informowanie o spotkaniach polega zazwyczaj na powielaniu i rozprowadzaniu na terenie miasta niewielkich ulotek oraz ew. prowadzeniu strony internetowej. Rzadko zdarza się, aby masa odbywała się w inny dzień niż ostatni piątek miesiąca. Jest to od dawna ustalony, niejako „kultowy” termin masy, wspólny dla wielu miast.
Masa Krytyczna została zapoczątkowana w 1992 roku (25 września) w San Francisco, gdzie odbywa się do dzisiaj, w każdy ostatni piątek miesiąca. Idea ta została przeniesiona następnie do innych miast w USA, a następnie do Europy, Australii i kilku miast w Azji. Obecnie Masa Krytyczna odbywa się w kilkuset miastach na całym świecie. Największe comiesięczne imprezy odbywają się wciąż w San Francisco (ok. 2000 ludzi), Nowym Jorku (ok. 5000 ludzi) i Londynie (1500 osób).

Bytomska Masa rozpoczęła się od lipca 2009 roku, w każdy przedostatni piątek miesiąca do końca 2010 roku.

Od 2011 roku, BMK odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca. Zbiórka i start, bytomski Rynek o godz. 18:00

 

Przypominamy o OBOWIĄZKOWYM oświetleniu po zmierzchu, lampa przód i tył i jeśli posiadasz kamizelkę odblaskową to nie zapomnij. Jeździmy z głową, zalecamy kask. Bądź widoczny i dbaj o swoje bezpieczeństwo i innych. Przejazd jest wspomagany i zabezpieczony przez Policję i Straż Miejską, oraz grupę porządkową w odblaskowych kamizelkach. Medycznie, karetka pogotowia z firmy Promed.
REGULAMIN
1. Bytomska Rowerowa Masa Krytyczna start Rynek godz.18.00 odbędzie się w 27-07-2018
2. Uczestnicy zbierają się od godziny 17:30 na bytomskim Rynku, start planowany jest na godzinę 18:00.
3. Rowery uczestników muszą być sprawne technicznie, wyposażone w przednie i tylne oświetlenie oraz co najmniej jeden skuteczny hamulec.
4. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy i pilnowanie porządku wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi w kolorze pomarańczowym z napisem „STOP GRUPA PORZĄDKOWA ”oraz kolorem zielonym ,, STOWARZYSZENIE ROWEROWY BYTOM”
5. Należy stosować się do poleceń służby porządkowej oraz Policji.
6. Peleton porusza się jednym pasem jezdni, z zachowaniem miejsca z lewej strony peletonu dla osób porządkowych.
7. Kolumna porusza się w tempie ok. 10/15 km/h.
8. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się chodnikiem.
9. Obowiązuje zakaz jazdy na jednym kole, skakania oraz wyprzedania czoła peletonu.
10. Podczas przejazdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisami Prawa o ruchu drogowym
11. Nie ścigać się. Zachować ostrożność.
12. Należy zachowywać się spokojnie i kulturalnie, a przede wszystkim bez agresji.
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego ustępowania pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym poprzez przesunięcie się na skrajny prawy pas ruchu bądź sprowadzenie rowerów na chodnik
14.Osoby niepełnoletnie uczestniczą tylko pod opieką osób dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów)
15.Uczestnicy biorą udział w Masie na własną odpowiedzialność.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
17.Wszelkie awarie i przypadki losowe należy zgłaszać osobom porządkowym..
18. Całkowity zakaz jazdy pod wpływem alkoholu i spożywania pod czas przejazdu.